యుకెలో చదువుకోవాలనుకునే వారికి శుభవార్త !

అమెరికా విసా రోజురోజుకు కఠినం అవుతున్న ఇ తరునంలో దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకొని.. అక్కడే ఉధ్యోగం చేయాలనుకునే వారికి బ్రిటన్ ప్రభుత్వం నుండి  శుభవార్త.. ప్రస్తుతం వర్క్‌

Read more

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 100 ఆఫీసర్ పోస్టులు!

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 100 పోస్టులు (ఫారెక్స్ ఆఫీసర్ పోస్టులు 50,ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రెసరీ ఆఫీసర్ పోస్టులు 50) లకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తుంది. విధ్యార్హతలు: ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రెసరీ

Read more