త్వరలో వరిధాన్యం సేకరన ప్రారంభం

ఈ వ్యవసాయ సీజన్ కు సంబందించి వరిధాన్యం సేకరన త్వరలొ ప్రారంబించాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.ఏ గ్రేడ్ ధాన్యానికి రూ.1590 ,సాధారన ధాన్యానికి రూ.1550 కనీస

Read more